Programmatisk annonsering

Programmatisk annonsering

Programmatisk annonsering kan virke komplisert og litt vanskeligere å forstå enn andre områder innen digital markedsføring. Derfor investerer mange mye penger i programmatisk annonsering uten helt å vite hva effekten av investeringene er.

Programmatisk annonsering betyr at man benytter automatiserte sanntidsmekanismer til å plassere annonsene dine i eksterne kanaler basert på målgruppebeskrivelse og over tid hva som gir best resultat.

Attribusjonsmodeller

En attribusjonsmodell danner grunnlaget for de automatiserte sanntidsmekanismene, og avgjør hva som gir best resultat/konvertering. Vår erfaring er at slike modeller krever tett oppfølging og kontinuerlige justeringer basert på egne målinger og analyser. Det er også mulig å benytte seg av datadrevne attribusjonsmodeller som ofte gir enda bedre resultater, fordi man blant annet får analysert flere parametre som ligger bak en konvertering.

Forte Optimize er eksperter på programmatisk annonsering

Vi i Forte Optimize har tung kompetanse på programmatisk annonsering, analyse og innsikt, og optimalisering av attribusjonsmodeller.

Vi har eksperter på Google Marketing Platform og Google Display Ads.

Vi kan sette opp en strategi sammen for å få best effekt av programmatisk annonsering, og vi kan hjelpe din virksomhet med kontinuerlig analyse og optimalisering av effektene av slik annonsering.

Målet vårt er at du skal vite hva du investerer i, se sammenhengen og resultatene av investeringene dine, og få til en modell der økte investeringer også gir økte effekter/resultater.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg med å vokse og lykkes digitalt.